Jóga na stáří

Jóga na stáří

Přiblížil se vám věk, kdy stáří již klepe na dveře? To ovšem neznamená, že vše končí. Právě v této době dává jóga smysl a podporuje zdravý organismus.

Empirické zkušenosti a dokonce i epidemiologické studie poukazují na to, že pohybové aktivity seniorské populace jsou velmi prospěšné a rozhodně cvičení jógy se do nich zařazuje. Pravidelné cvičení a v podstatě zde hovoříme o fyzické aktivitě, tak to vše pomáhá seniorům udržet vyšší tělesnou zdatnost. Na druhou stranu je to také jistá prevence hypomobility, což je v případě stáří velmi rizikový faktor. Pohyb samozřejmě prospívá nejen po tělesné stránce, ale také po duševní. Jóga na stáří je velmi dobou volbou, jak si lze udržet kondičku po všech stránkách. Pro seniory jsou samozřejmě nejlepší cvičební techniky pomalých stylů. Především takové, které se budou zaměřovat na koordinaci pohybů a dechu. Také pozornost je v tomto případě ideální pomocnicí. Zde vyhovují lekce jógy pro starší, ale i například power jógy.

60 let není překážkou

Říká se, že člověku je tolik, na kolik se cítí nebo že věk je jen pouhé číslo. Je samozřejmě pravdou, že kdo se stará o své tělo a to i pravidelným cvičením, tak bude vypadat i velmi mladě. Na druhou stranu skutečně lze jógu na stáří bezpečně provozovat a užít si ji. Cvičení je vhodné pro každého, ale je lepší začít se zkušeným lektorem a je dobré znát i svůj zdravotní stav včetně problémů, které v tomto věku útočí na jedince. Lektor snadno odhadne, které cviky budou prospěšné a budou dělat dobře a zase naopak vyřadí takové, na které nemá daná osoba sílu. Rozsah cvičení se rovněž přizpůsobí i jiným zdravotním problémům, ale jisté je to, že ani umělý kyčelní kloub nemusí ohrozit cvičení.

Je důvod, proč si vybrat jógu

Využití techniky cvičení jógy přispívá ke zvýšení svalové síly, pohyblivosti, ale také koordinaci těla. Nechybí správná rovnováha, a tudíž se zde očekává i relaxace. Dále se uvolňují emoce a tím se navodí pocit sebeuspokojení a radosti z pohybu. I v tomto případě se zlepší hybnost opotřebovaných kloubů a sníží se tím pádem bolestivost při pohybu, která je velmi častým projevem nehybnosti. Dochází také ke zlepšení funkce svalů trupu. Především to spočívá ve vzpřímeném držení těla. A samozřejmě to není vše, co může jóga na stáří ovlivnit.