Yoga day – mezinárodní den jógy

Původ jógy sahá až pět tisíc let do historie, což je již nějaká doba. Její současná, moderní podoba je v podstatě výsledkem prolnutí východní a západní kultury.

Yoga day - den jógy

Pro milovníky a příznivce jógy není žádným tajemstvím, že již několik let se slaví Mezinárodní den jógy. Kdy ale byl svátek vyhlášený a kdo za takto významnou událostí stojí, je stále pro někoho tajemstvím. Předseda indické vlády Naréndra Módí prosazoval tento nový svátek se slovy: „Jóga má schopnost sjednocovat lidstvo.“ OSN v listopadu 2014 souhlasila s návrhem a poprvé se celosvětově tento Mezinárodní den jógy slavil v červnu 2015. Dá se říci, že vždy připadá na stejné datum a to 21. června.

Měsíc červen ve znamení jógy

Není to samozřejmě jen tak náhodou, protože tento den má totiž zvláštní význam. Na severní polokouli je nejdelším dnem v roce a na jižní zase tím nejkratším. To není jediné, co je pro jógu významné. Podle tradic v tuto dobu tak první guru Šiva předával lidem své poznání a moudrost právě prostřednictvím jógy. Díky tomu se tento den považuje za posvěcený den pro ty, kteří se věnují duchovní praxi. Navíc na 21. června připadá letní slunovrat a v Indii a Nepálu je tento den oslavován jako svátek duchovních a akademických učitelů. V podstatě se jim vyjadřuje vděk a jistá úcta.

Poselství, které přináší tento den

Yoga day – Mezinárodní den jógy má své poslání. Naréndra Módí, jehož přáním bylo rozšířit povědomí o poselství jógy do celého světa, tak o józe mluví celkem dost jasně. Považuje ji za mimořádný dar, který patří indické tradici a ztělesňuje jednotu mysli i těla. Dochází tak k harmonii mezi člověkem a přírodou, samozřejmě to má vliv i na zdraví a v podstatě na celkově příznivý přístup k životní cestě. Je velmi zajímavé, že se s názorem ztotožňují i další indičtí myslitelé, podle nichž tento den symbolizuje skutečnost, že věda uznává existenci něčeho, co ji v podstatě převyšuje. Tím jóga získala status oficiálního indického filosofického směru. A samozřejmě i díky tomu byla přijata za součást indické kultury.

Oslavy Mezinárodního dne jógy se konají po všech možných i různých končinách. Lekce jógy si můžete vyzkoušet i u nás v České republice, kde vás různými cviky provedou zkušení lektoři.